Legal inventory


Merger of companies


W związku z planowanym połączeniem Orbico Sp. z o.o., Orbico Supply Sp. z o.o., Orbico Salon Professional Sp. z o.o., Orbico Beauty Sp. z o.o., Orbico Style Sp. z o.o. Zarząd Spółki w trybie art. 500 § 2¹  Kodeksu spółek handlowych publikuje Plan połączenia z dnia 30 września 2020 r. wraz z załącznikami. Pliki zamieszczono w formacie PDF – możliwym do odczytania i wydrukowania za pomocą darmowego oprogramowania Adobe Reader lub podobnego:

Plan połączenia
Załącznik do Planu połączenia
Merger plan (english)

Adobe Reader